Velkommen

Welcome to DKYX

The shop is closed until the 3rd of March 2020. 

Actually lead time is 15 working days . 

Hos Danishkydex kan vi tilbyde dig en stærk og solid løsning på hylster og termoplast, vi er et professionel og engageret firma som laver alt i hylster og andet tilbehør i kydex. Vi går ikke på kompromis med kvalitet eller udførelsen af det. Vi har siden 2016 lavet mange forskellige løsninger/hylster til både private, sportsskytter, sikkerhedsfirmaer, forsvaret, rigspolitiet og SOF enheder.

Vores personlige erfaringer med kydex har vi fra forsvaret, og gennem vores udsendelser til verdens brændpunkter, og ligeledes som skytter, herunder ipsc skydning. Ud over det har vi sparringspartnere fra både politi, den private sikkerhedsbranche, skytter, og high risk rådgivere, der hjælper os med feedback på vores produkter, og derved fremmer udviklingen til det optimale.

VI GÅR IKKE PÅ KOMPROMIS!!!   

Vi ved at det er frustrerende at stå med udstyr, som enten ikke virker efter hensigten eller ikke fungerer optimalt til formålet, det kender vi netop fordi vi har stået med lignende situationer, og ved hvor meget det det betyder at have det rigtige udstyr i en skarp situation. 

Hos os  kan du få en kydex løsning som passer lige dit behov, uanset om du er inden for forsvaret, politiet, sikkerhedsbranchen, airsoft spiller eller som skytte. 

Vi kan fremstille det meste, og i de fleste farver, ved specielt design/mønster skal vi dog først finde en forhandler af det og have det hjem, før vi kan lave det. Vi har desværre oplevet et enkelt tilfælde af forsinkelse i tolden, og derfor kan det forekomme at der er ekstra ventetid på vare fra netop USA. Det er selvfølgelig beklageligt hvis netop din ordre skulle komme i klemme, da det er yderst sjældent at det sker, men derfor er vi nød til at informere vores kunder omkring at problemet kunne opstå. 

DANISH KYDEX er i en rivende udvikling, da der ikke er mange der fremstiller det i DK, men du får her muligheden for en unik løsning, til netop dit behov.

Vores lead time hos DKYX er mellem 8-14 hverdage på enkelt bestillinger, ved størrer bestillinger skal man dog forvente ekstra behandlingstid. 

DKYX har ikke en fysisk butik, fremvisninger eller besøg bør derfor koordineres på mail eller tlf i forvejen, for at undgå at du kommer forgæves

Vi sender til hele europa

. Vi har sponsoreret Anders Urban gennem 2018, 2019 og nu også i 2020 med udstyr og grejer til ipsc verdenen. Det har været en fornøjelse at se ham udvikle sig gennem 2018 og vi ser frem til at følge Anders gennem 2019.

I 2019 har vi trukket en ekstra skytte ind i DKYX SHOOTING TEAM, Karsten Erfort som dagligt har E-AMMO ApS er blevet en del af holdet. 

2020 er året hvor vores sidste skytte landede på holdet, Michael Randrup er nu en fast del af holdet, som nu huser 4 topskytter. 
Alle skytter er fremragende kørende i øjeblikket og godt placeret i deres divisioner. 

Vi er utrolig stolte af vores DKYX SHOOTING TEAM.

At Danishkydex we offer you a strong and solid solution for holster and other thermoplastics, we are a professional and committed company that makes holsters and other accessories in kydex. We do not compromise on the quality or the performance of it. Since 2016 we have made many different solutions / holsters for private, sports shooters, security companies, army, and the national police and SOF units.

We have our personal experience with kydex from our time in the army and our deployment overseas, and through our connections to the world’s focal points, and also as shooters, including ipsc shooting. In addition, we have serving partners from both the police, the private security industry, shooters, and high risk advisors who help us with feedback on our products, thereby promoting development to the optimum.

WE DON’T COMPROMISE !!!

We know that it is frustrating to stand with equipment that either does not work as intended or does not work optimally for the purpose, we know this precisely because we have faced similar situations, and know how much it means to have the right equipment in a live fire situation.

With us you can get a kydex solution that fits your needs, whether you are in the defense, police, security industry, airsoft player or as a shooter.

We can manufacture all most anything, and in most colors, with special design / pattern, however, we must first find a dealer, and have it home before we can make it. Unfortunately, we have experienced a single case of delay in customs and therefore there may be extra waiting time for goods from the US. Of course, it is regrettable if your particular order should be jammed, as it is extremely rare for this to happen, but we therefore need to inform our customers that the problem might arise.

DANISH KYDEX is in rapid development, as there are not many who make it in Scandinavia, but here you get the opportunity for a unique solution to your specific needs.

Our lead time at DKYX is between 8-15 business days on single orders, but for larger orders one must expect extra processing time.

DKYX does not have a physical store, shows or visits should therefore be coordinated by mail or phone in advance to avoid you getting in vain

We ship to all of europe

. We have sponsored Anders Urban through 2018, 2019 and now also in 2020 with equipment and equipment for the ipsc world. It has been a pleasure to see him develop through 2018/2019 and we look forward to following Anders through 2020.

In 2019 we have added an extra shooter to DKYX SHOOTING TEAM, Karsten Erfort who daily runs E-AMMO ApS has become part of the team.

2020 is the year our last shooter landed on the team, Michael Randrup is now a regular part of the team, which now houses 4 top shooters.
All shooters are excellent running at the moment and well placed in their divisions.

We are incredibly proud of our DKYX SHOOTING TEAM.